Bulek

21 tekstów – auto­rem jest Bu­lek.

foch - jest wte­dy, gdy ktoś jest dla nas zbyt ważny żeby go stra­cić, a zbyt błahy żeby go słuchać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2013, 21:06

Po­zos­ta­jesz w nud­nych cza­sach,
Słońca szu­kasz też w atlasach,
Ale le­piej wyjdź do ludzi,
Ktoś Ci w końcu umysł zbudzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 maja 2013, 19:52

"– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tyl­ko chciałem się upew­nić, że jes­teś". ~ Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 22:08

W tych cza­sach nie ma wiel­kich suk­cesów, są tyl­ko małe suk­ce­sy pod­parte wiel­ki­mi słowami 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2013, 18:48

Są ludzie mądrzy i ludzie inteligentni. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 stycznia 2013, 19:03

Gdy przy­jaciel jest w pot­rze­bie, wi­nien liczyć wnet na Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2013, 19:58

Pokręco­ny ten świat cały
W głowie sa­me dyrdymały,
huczą, gwiżdżą no i skaczą,
I w mej głowie tyl­ko gracą,
Ko­niec świata?
Chy­ba tak, cho­ciaż na­dal jest ten świat,
Ale dziw­nie się tu czuję,
Wielu ludziom też współczuję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2012, 23:09

Niedo­la to stan w którym człowiek poz­na­je się najlepiej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 grudnia 2012, 13:04

Święta w tych cza­sach to żądza pieniądza... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 grudnia 2012, 19:21

Czy to wszys­tko ma znaczenie,
czy to tyl­ko przeznaczenie,
czy to wszys­tko to zabawa,
czy to tyl­ko mo­ja sprawa? 

myśl • 27 listopada 2012, 20:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność